Συμβουλευτική Υποστήριξη από Ειδικούς

Πελάτες μας τα φυσικά πρόσωπα και οι υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής τους, από το αρχικό στάδιο της ιδέας, το business plan έως και την λειτουργία τους. Πλαισιωμένοι από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, διασφαλίζουμε πληρότητα και εγκυρότητα.

 • Πιστοποιημένη και κατοχυρωμένη γνώση
 • Εμπειρία και νέες ιδέες
 • Διαρκής ενημέρωση - Επικαιροποίηση
 • Επιμονή στην λεπτομέρεια
 • 94 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (από το 1921)

 Επικοινωνήστε μαζί μας Η Ενημέρωση σας

Η Ιστορία μας

011921 - 1969

Επωνυμία Επιχείρησης: Διονύσιος Π. Καλογεράς
Νομικής Αθηνών
Αντικείμενο Εργασιών:
Εκτελωνιστικές εργασίες / Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων

021969 - 2008

Επωνυμία Επιχείρησης: Παύλος Δ. Καλογεράς
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου
Αντικείμενο Εργασιών:
Εκτελωνιστικές εργασίες / Σύμβουλος Εισαγωγών - Εξαγωγών - Ζημιών / Επιβλέπων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εμπορευμάτων

032008 – Σήμερα

Επωνυμία Επιχείρησης: Μαρία Π. Καλογερά - Usolutions Συμβουλευτική
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακός Τίτλος «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», Υπ. Διδάκτορας στο Εξαγωγικό MarketingΠανεπ. Πατρών
Αντικείμενο Εργασιών:
Σύμβουλος Επιχειρήσεων | Φοροτεχνικές - Συνταξιοδοτικές Υποθέσεις
 

Βρείτε μας εδώ:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Καθοδήγηση (Mentoring)

 

 • Εύρεση Θεσμικού και Φορολογικού Περιβάλλοντος.
 • Πραγματοποίηση επιχειρηματικού και οργανωτικού σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη εξαγωγικής στρατηγικής & στοχοποίηση.
 • Προτάσεις εξωστρέφειας-προώθησης.
Παροχές Marketing

 

 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Marketing.
 • Ανάπτυξη Marketing Plan.
 • Διαμόρφωση εταιρικής ψηφιακής εικόνας.
 • Ανάπτυξη ταυτότητας και διαχείριση social media.
Λογιστικά Φοροτεχνικά

 

 • Διαδικασίες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιλογή ΚΑΔ, Νομικής μορφής, απαραίτητες ενέργειες σε ΔΟΥ, Επιμελητήριο, Ασφαλιστικό Φορέα).
 • Ενημέρωση φορολογικών βιβλίων.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών εντύπων και καταστάσεων.
 • Συμβουλευτική φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις που σας αφορούν.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών σε Τράπεζες και Δημόσιο.
Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

 

 • Καταμέτρηση Ενσήμων Ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ).
 • Ενημέρωση των Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου).
 • Συγκέντρωση & Υποβολή Φακέλου Συνταξιοδότησης.
 • Υποστήριξη Λήψης ΕΚΑΣ / Προνοιακών Επιδομάτων.
 • Υποβολή Εισηγητικού Φακέλου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Οικονομολόγος, ΜΒΑ
Υπ. Διδάκτορας στο Εξαγωγικό Marketing, Πανεπ. Πατρών
τηλ: 2610 221257 | φαξ: 2610 221681
email: mkalogera [at] usolutions.gr