Συμβουλευτική Υποστήριξη από Ειδικούς

Πελάτες μας τα φυσικά πρόσωπα και οι υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής τους, από το αρχικό στάδιο της ιδέας, το business plan έως και την λειτουργία τους. Πλαισιωμένοι από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, διασφαλίζουμε πληρότητα και εγκυρότητα.

  • Πιστοποιημένη και κατοχυρωμένη γνώση
  • Εμπειρία και νέες ιδέες
  • Διαρκής ενημέρωση - Επικαιροποίηση
  • Επιμονή στην λεπτομέρεια
  • 94 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (από το 1921)

 Επικοινωνήστε μαζί μας Η Ενημέρωση σας

Η Ιστορία μας

011921 - 1969

Επωνυμία Επιχείρησης: Διονύσιος Π. Καλογεράς
Νομικής Αθηνών
Αντικείμενο Εργασιών:
Εκτελωνιστικές εργασίες / Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων

021969 - 2008

Επωνυμία Επιχείρησης: Παύλος Δ. Καλογεράς
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου
Αντικείμενο Εργασιών:
Εκτελωνιστικές εργασίες / Σύμβουλος Εισαγωγών - Εξαγωγών - Ζημιών / Επιβλέπων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εμπορευμάτων

032008 – Σήμερα

Επωνυμία Επιχείρησης: Μαρία Π. Καλογερά - Usolutions Συμβουλευτική
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακός Τίτλος «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», Υπ. Διδάκτορας στο Εξαγωγικό MarketingΠανεπ. Πατρών
Αντικείμενο Εργασιών:
Σύμβουλος Επιχειρήσεων | Φοροτεχνικές - Συνταξιοδοτικές Υποθέσεις