Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Ο ορθός προϋπολογισμός αποτελεί πλέον μείζον θέμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπου καλούνται να οργανώσουν και να συγxρονίσουν τις οικονομικές τους εισροές και εκροές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά συνδέθηκε με όλους τους τομείς της ζωής μας και η παροχή λογιστικής παρακολούθησης έγινε αναγκαία.Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες σας και αντιλαμβανόμενοι το βάρος και την πίεση των καιρών η Usolutions Συμβουλευτική προσφέρει με υπευθυνότητα και συνέπεια τις παρακάτω λογιστικές πιστοποιημένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και χαμηλού κόστους σε:

Επιχειρήσεις

  • Ενημέρωση των φορολογικών σας βιβλίων και διεκπεραίωση όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων ανά μήνα.
  • Σύνταξη και κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ, όλων των καταστάσεων για τις οποίες είστε υπόχρεοι σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
  • Δημιουργία πλήρους οικονομικού σχεδίου βασισμένο στα εισοδήματα για τη βελτίωση των οικονομικών σας με Προτάσεις – Λύσεις για μείωση των εξόδων σας.
  • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις και διαφοροποιήσεις που σας αφορούν.

Νοικοκυριά

  • Εξόφληση υποχρεώσεων που σας βαραίνουν ως φυσικά πρόσωπα.
  • Οργάνωση των αποδείξεών σας.
  • Ενημέρωση ανά μήνα των εσόδων-εξόδων σας για το δικό σας νοικοκυριό.
  • Δημιουργία πλήρους οικονομικού σχεδίου βασισμένο στα εισοδήματα για τη βελτίωση των οικονομικών σας με Προτάσεις – Λύσεις για μείωση των εξόδων σας.
  • Συνεχής ενημέρωσή σας σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το σχέδιο νόμου περί «Ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top