Στην 11η θέση μεταξύ των 28 κρατών – μελών η Ελλάδα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Μια καλή επίδοση πέτυχε η Ελλάδα αναφορικά με τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και Καινοτομία. Με 1.071 συμμετοχές ελληνικών φορέων σε 652 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα έρευνας του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, η Ελλάδα έχει επιτύχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους 328,4 εκατ. ευρώ, επίδοση που την κατατάσσει στην 11η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

σεπε

Η υψηλότερη χρηματοδότηση ελληνικών φορέων καταγράφεται στα επιμέρους προγράμματα “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών”, Δράσεις Μarie Sklodowska-Curie, “Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευημερία”, “Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της”. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνουν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της βάσης δεδομένων eCORDA της ΕΕ (Ιούλιος 2016), τα οποία επεξεργάστηκε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που λειτουργεί ως Εθνικό “σημείο επαφής” για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΕΚΤ, μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εγκριθεί 8.637 ερευνητικά έργα με συνολική κοινοτική χρηματοδότηση 14.471 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα καταγράφει 1.071 συμμετοχές ελληνικών φορέων, σε 652 έργα, λαμβάνοντας Κοινοτική χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 2,2% των συνολικών κεφαλαίων που έχουν διατεθεί μέσω του “Ορίζοντας 2020”. Βρίσκεται σε πάνω από χώρες όπως η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία. Μάλιστα, με βάση τον αριθμό συμμετοχών σε εγκεκριμένα έργα, η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση.
Τομείς
Η ισχυρότερη ελληνική παρουσία (περίπου το 40% των ελληνικών συμμετοχών και της Κοινοτικής χρηματοδότησης) αφορά τον άξονα “Κοινωνικές Προκλήσεις”, στους τομείς της υγείας (28,3 εκατ. ευρώ), της ασφάλειας (27,3 εκατ. ευρώ), του περιβάλλοντος (19,1 εκατ. ευρώ), της ενέργειας (18,2 εκατ. ευρώ). Μεγάλη ελληνική συμμετοχή (περίπου το 30% των ελληνικών συμμετοχών και της Κοινοτικής χρηματοδότησης) συγκεντρώνει ο άξονας “Βιομηχανική Υπεροχή”, στον οποίο περιλαμβάνεται η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ, όπου διαχρονικά, η Ελλάδα έχει σημαντικές επιδόσεις (65,1 εκατ. ευρώ). Στον άξονα της “Επιστημονικής Αριστείας” ανήκει περίπου το 20% των ελληνικών συμμετοχών και της Κοινοτικής χρηματοδότησης, με σημαντικότερα επιμέρους προγράμματα τις δράσεις για την κινητικότητα των ερευνητών (29,0 εκατ. ευρώ), τη δημιουργία και χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών (20,6 εκατ. ευρώ), την έρευνα σε αναδυόμενες τεχνολογίες (10,7 εκατ. ευρώ) και την έρευνα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (4,6 εκατ. ευρώ). Τέλος, η Κοινοτική χρηματοδότηση των ελληνικών εγκεκριμένων έργων στο πρόγραμμα “Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία” ανέρχεται στα 4,9 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα
Το Horizon 2020 είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία, που καλύπτει την περίοδο 2014 – 2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δις ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.
Πηγή: http://www.sepe.gr

Tagged under: , , , , , , ,

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top