Η επίδραση της καινοτομίας στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων

Iδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένα από τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας οικονομίας θεωρείται η καινοτομία, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια της παραγωγικότητας και της απασχόλησης.

Πηγή: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_20/08/2011_453225

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top