Η εφορία θα καταγράφει όλες τις δαπάνες των φορολογουμένων

Η εφορία μάς «φακελώνει» και θα «παρακολουθεί» το πορτοφόλι μας. Θα γνωρίζει συγκεκριμένες κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληρωμές μέσω καρτών, καταναλωτικές μας συνήθειες, κάθε δαπάνη διαβίωσης ακόμη και τα ποσά που ξοδεύουμε για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, αλλά και πληρωμές για ασφαλιστικά συμβόλαια. Το «μάτι» της εφορίας θα βλέπει και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ιατρικές πράξεις και το είδος της χειρουργικής επέμβασης που έχουμε κάνει.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων στοιχείων που θα διαμορφώσουν το οικονομικό και καταναλωτικό προφίλ κάθε φορολογουμένου, ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια το φορολογητέο εισόδημά του, αλλά και να αποκαλύπτονται κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα. Με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές, εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα πλαστικής χειρουργικής, πανεπιστήμια, κολέγια, σχολές, σχολεία, εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης και θα πρέπει να αποστείλουν λεπτομερή και ονομαστικά στοιχεία για τους πελάτες τους με πλήρη καταγραφή των δαπανών που πραγματοποίησαν το 2013.

Οι τράπεζες πέραν των στοιχείων που αφορούν τόκους καταθέσεων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών πάνω από ένα όριο, δάνεια, επιταγές, πληρωμές με κάρτες, εμβάσματα θα πρέπει να αποστείλουν καταστάσεις για όλες τις συναλλαγές ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Τα ευαίσθητα δεδομένα που θα στείλουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι τράπεζες, οι ΔΕΚΟ και οι επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα διατηρηθούν στην κυριότητα του υπουργείου Οικονομικών για έξι ολόκληρα χρόνια. Με τα στοιχεία αυτά θα εμπλουτιστεί το Περιουσιολόγιο που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ πίσω από την προσπάθεια συλλογής πλήθους δεδομένων κρύβεται η πρόθεση του υπουργείου να ενεργοποιήσει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Η εφορία θα προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένου με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπεζες.

Η διαδικασία συλλογής στοιχείων για τις συναλλαγές και τις δαπάνες διαβίωσης των φορολογουμένων έχει ξεκινήσει από πέρυσι αλλά φέτος, γίνεται εντατικότερη προσπάθεια καθώς για κάθε κατηγορία επιχείρησης, καταγράφεται αναλυτικά το είδος των στοιχείων που πρέπει να αποσταλούν.

Στοιχεία από τράπεζες << Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του κ. Θεοχάρη μεταξύ των στοιχείων που θα «φακελωθούν» από τις τράπεζες είναι τα εξής:

Ποσά τόκων: Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν οι δικαιούχοι κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. Μεταξύ των στοιχείων που θα διαβιβαστούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 είναι:

Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού.

ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου.

Αριθμός λογαριασμού.

Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos.

Λογαριασμοί που εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης άνω των 50.000 ευρώ. Θα αποσταλούν μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού.

ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. Διαβατηρίου.

Αριθμός λογαριασμού.

Ποσά συνολικής χρέωσης και πίστωσης.

Ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό.

Τραπεζικές καταθέσεις με υπόλοιπα άνω των 100.000 ευρώ. Διαβιβάζονται τα εξής:

Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων.

ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. Διαβατηρίου,

Αξία χαρτοφυλακίου αρχής και τέλους χρήσης.

Κάθε μήνα στοιχεία για εμβάσματα και κάρτες << Επίσης η ΓΓΔΕ ζητά από τις τράπεζες να αποστέλλουν κάθε μήνα:

Στοιχεία για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέσω καρτών πληρωμών οι οποίες έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, από πιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας.

Στοιχεία για μεταφορές πιστώσεων, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) με σκοπό τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Στοιχεία για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με τη χρήση καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.), μεταξύ συμβεβλημένων με τις τράπεζες επιχειρήσεων και των καταναλωτών-πελατών τους. Αποστέλλονται: ΑΦΜ επιχείρησης, επωνυμία επιχείρησης, διακριτικός τίτλος επιχείρησης, πλήθος συναλλαγών και αξία συναλλαγών καρτών.

Απόφαση Θεοχάρη

Με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές, εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα πλαστικής χειρουργικής, πανεπιστήμια, κολέγια, σχολές, σχολεία, εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης θα πρέπει να αποστείλουν λεπτομερή και ονομαστικά στοιχεία για τους πελάτες τους, με πλήρη καταγραφή των δαπανών που πραγματοποίησαν το 2013.

Καταστάσεις

Οι τράπεζες πέραν των στοιχείων που αφορούν τόκους καταθέσεων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών πάνω από ένα όριο, δάνεια, επιταγές, πληρωμές με κάρτες, εμβάσματα, θα πρέπει να αποστείλουν καταστάσεις για όλες τις συναλλαγές ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

[Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες «υψηλού κινδύνου»]

Οι τράπεζες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ στοιχεία πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα για:

Ελεύθερους επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ.

Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Πηγή: http://www.imerisia.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top