Τα ποσοστά ιδιόκτητων ακινήτων στην Ελλάδα και στην ΕΕ

Το 2015, πάνω από το ένα τέταρτο (26,9 %) του πληθυσμού της ΕΕ-28 ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία για την οποία υπήρχε δάνειο ή υποθήκη σε εκκρεμότητα, ενώ περισσότερο από τα δύο πέμπτα (42,5 %) του πληθυσμού ζούσαν σε ιδιόκτητη κατοικία χωρίς δάνειο ούτε υποθήκη. Σ’ αυτό το πλαίσιο, επτά στα δέκα άτομα (69,4 %) στην ΕΕ-28 ζούσαν σε ιδιόκτητες κατοικίες, ενώ το 19,7 % ζούσε σε κατοικίες με ενοίκιο στην αγοραία τιμή και το 10,9 % σε κατοικίες με μειωμένο ενοίκιο ή δωρεάν.

Πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (βλέπε Γράφημα 2) ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία το 2015, ποσοστό το οποίο κυμαινόταν από 51,8 % στη Γερμανία ως 96,5 % στη Ρουμανία. Σ’ αυτό το πλαίσιο, κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κατέγραψε ποσοστό μισθωτών υψηλότερο από το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε ιδιόκτητες κατοικίες. Αντιθέτως, στην Ελβετία (στοιχεία του 2014), το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν σε κατοικίες με ενοίκιο ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν σε ιδιόκτητες κατοικίες, δεδομένου ότι περίπου το 55,5 % του πληθυσμού ήταν μισθωτές. Στη Σουηδία (63,4 %) και στις Κάτω Χώρες (60,1 %), πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία για την οποία υπήρχε δάνειο ή υποθήκη σε εκκρεμότητα· αυτό συνέβη και στην Ισλανδία (62,8 %) και στη Νορβηγία (61,9 %).
Το 2015, το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν σε κατοικία με ενοίκιο στην αγοραία τιμή ήταν χαμηλότερο από 10,0 % σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, τα δύο πέμπτα περίπου του πληθυσμού της Γερμανίας (39,9 %) και της Δανίας (37,3 %) ζούσαν σε κατοικίες με ενοίκιο στην αγοραία τιμή, όπως επίσης και τα τρία δέκατα σχεδόν του πληθυσμού των Κάτω Χωρών (31,7 %), της Αυστρίας (29,6 %) και της Σουηδίας (29,1 %), και μόλις πάνω από το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Λουξεμβούργου (21,7 %). Το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε σε κατοικίες με ενοίκιο στην αγοραία τιμή ήταν ακόμη υψηλότερο στην Ελβετία, όπου έφθασε το 49,2 % (στοιχεία του 2014). Το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε σε κατοικία με μειωμένο ενοίκιο ή δωρεάν ήταν μικρότερο του 20,0 % σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε έξι χώρες εκτός ΕΕ για τις οποίες εμφανίζονται στοιχεία.

Το μικρότερο ποσοστό πληθυσμού με ιδιόκτητα ακίνητα (με δάνειο ή χωρίς) έχει η Ελβετία με 44,5% ενώ το μεγαλύτερο, παρατηρείται στην Ρουμανία με 96,5%. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 75,1%.

taxheaven

Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς δάνειο, το μικρότερο ποσοστό πληθυσμού έχει η Ελβετία με 4,6% ενώ το μεγαλύτερο, παρατηρείται στην Ρουμανία με 95,6%. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 61%.

taxheaven1

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37219

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top