Η Usolutions Συμβουλευτική με πείρα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών δραστηριοποιείται στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας για τη λογιστική και τεχνικοοικονομική υποστήριξη της επιχείρησης σας.

Κυρίαρχο μέλημα η στήριξη των βασικότερων πυλώνων του οικονομικού συστήματος που διέπει φυσικά και νομικά πρόσωπα, πάντα μέσω βιώσιμων λύσεων που επιτυγχάνουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

Λογιστικά Φοροτεχνικά

Οργάνωση Μεθόδων Εργασίας

Οικονομικές Μελέτες

Διοικητική Υποστήριξη

Mentoring

 

title=”Διοικητική Υποστήριξη “>

 

 


 

Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

Καταμέτρηση Ενσήμων Ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ). Ενημέρωση των Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου). Συγκέντρωση & Υποβολή Φακέλου Συνταξιοδότησης. Επίβλεψη της πορείας του Φακέλου μέχρι και την λήψη της σύνταξης. Υποστήριξη Λήψης ΕΚΑΣ. Υποβολή Εισηγητικού Φακέλου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Προνοιακά Επιδόματα.…

Read more

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top