που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την εφαρμογή του GDPR στην επιχείρησή τους.