που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων