που θέλουν να ενημερώσουν το σύνολο των εργαζομένων τους για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.