Συμβουλευτική Υποστήριξη από Οικονομολόγους (old)

Κύρια επιδίωξη της ομάδας μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρηματικές, λογιστικές, συνταξιοδοτικές και συνταξιοδοτικές  ανάγκες των πελατών μας. Προσφέρουμε ενοποιημένες λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, υφιστάμενες και νεοφυείς. Πλαισιωμένοι από νέους επαγγελματίες, φαίρνουμε καινούργιες ιδέες και υποστηρίζουμε νέες προσπάθειες στον επιχειρηματικό στοίβο - startups - σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης, από το αρχικό στάδιο της ιδέας, το business plan έως και την λειτουργία τους.

 • Πιστοποιημένη και κατοχυρωμένη γνώση
 • Εμπειρία και νέες ιδέες
 • Διαρκής ενημέρωση 
 • Επιμονή στην λεπτομέρεια
 • 94 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (από το 1921)

Επικοινωνήστε μαζί μας Η Ενημέρωση σας

 

Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

Οικονομικές

Μελέτες

Mentoring

Λογιστικά Φοροτεχνικά

Εξαγωγικό Marketing

Φόρμα Επικοινωνίας

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Καθοδήγηση (Mentoring)

 

 • Εύρεση Θεσμικού και Φορολογικού Περιβάλλοντος.
 • Πραγματοποίηση επιχειρηματικού και οργανωτικού σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη εξαγωγικής στρατηγικής & στοχοποίηση.
 • Προτάσεις εξωστρέφειας-προώθησης.
Παροχές Marketing

 

 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Marketing.
 • Ανάπτυξη Marketing Plan.
 • Διαμόρφωση εταιρικής ψηφιακής εικόνας.
 • Ανάπτυξη ταυτότητας και διαχείριση social media.
Λογιστικά Φοροτεχνικά

 

 • Διαδικασίες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιλογή ΚΑΔ, Νομικής μορφής, απαραίτητες ενέργειες σε ΔΟΥ, Επιμελητήριο, Ασφαλιστικό Φορέα).
 • Ενημέρωση φορολογικών βιβλίων.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών εντύπων και καταστάσεων.
 • Συμβουλευτική φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις που σας αφορούν.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών σε Τράπεζες και Δημόσιο.
Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

 

 • Καταμέτρηση Ενσήμων Ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ).
 • Ενημέρωση των Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου).
 • Συγκέντρωση & Υποβολή Φακέλου Συνταξιοδότησης.
 • Υποστήριξη Λήψης ΕΚΑΣ / Προνοιακών Επιδομάτων.
 • Υποβολή Εισηγητικού Φακέλου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Οικονομολόγος, ΜΒΑ
Υπ. Διδάκτορας στο Εξαγωγικό Marketing, Πανεπ. Πατρών
τηλ: 2610 221257 | φαξ: 2610 221681
email: mkalogera [at] usolutions.gr