Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Ο ορθός προϋπολογισμός αποτελεί πλέον μείζον θέμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπου καλούνται να οργανώσουν και να συγxρονίσουν τις οικονομικές τους εισροές και εκροές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά συνδέθηκε με όλους τους τομείς της ζωής μας και η παροχή λογιστικής παρακολούθησης έγινε αναγκαία.Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες σας και αντιλαμβανόμενοι το βάρος και την πίεση των καιρών η Usolutions Συμβουλευτική προσφέρει με υπευθυνότητα και συνέπεια τις παρακάτω λογιστικές πιστοποιημένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και χαμηλού κόστους σε:

Επιχειρήσεις

 • Ενημέρωση των φορολογικών σας βιβλίων και διεκπεραίωση όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων ανά μήνα.
 • Σύνταξη και κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ, όλων των καταστάσεων για τις οποίες είστε υπόχρεοι σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
 • Δημιουργία πλήρους οικονομικού σχεδίου βασισμένο στα εισοδήματα για τη βελτίωση των οικονομικών σας με Προτάσεις - Λύσεις για μείωση των εξόδων σας.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις και διαφοροποιήσεις που σας αφορούν.

Νοικοκυριά

 • Εξόφληση υποχρεώσεων που σας βαραίνουν ως φυσικά πρόσωπα.
 • Οργάνωση των αποδείξεών σας.
 • Ενημέρωση ανά μήνα των εσόδων-εξόδων σας για το δικό σας νοικοκυριό.
 • Δημιουργία πλήρους οικονομικού σχεδίου βασισμένο στα εισοδήματα για τη βελτίωση των οικονομικών σας με Προτάσεις - Λύσεις για μείωση των εξόδων σας.
 • Συνεχής ενημέρωσή σας σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το σχέδιο νόμου περί «Ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

Φόρμα Επικοινωνίας

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Καθοδήγηση (Mentoring)

 

 • Εύρεση Θεσμικού και Φορολογικού Περιβάλλοντος.
 • Πραγματοποίηση επιχειρηματικού και οργανωτικού σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη εξαγωγικής στρατηγικής & στοχοποίηση.
 • Προτάσεις εξωστρέφειας-προώθησης.
Παροχές Marketing

 

 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Marketing.
 • Ανάπτυξη Marketing Plan.
 • Διαμόρφωση εταιρικής ψηφιακής εικόνας.
 • Ανάπτυξη ταυτότητας και διαχείριση social media.
Λογιστικά Φοροτεχνικά

 

 • Διαδικασίες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιλογή ΚΑΔ, Νομικής μορφής, απαραίτητες ενέργειες σε ΔΟΥ, Επιμελητήριο, Ασφαλιστικό Φορέα).
 • Ενημέρωση φορολογικών βιβλίων.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών εντύπων και καταστάσεων.
 • Συμβουλευτική φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις που σας αφορούν.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών σε Τράπεζες και Δημόσιο.
Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

 

 • Καταμέτρηση Ενσήμων Ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ).
 • Ενημέρωση των Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου).
 • Συγκέντρωση & Υποβολή Φακέλου Συνταξιοδότησης.
 • Υποστήριξη Λήψης ΕΚΑΣ / Προνοιακών Επιδομάτων.
 • Υποβολή Εισηγητικού Φακέλου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Οικονομολόγος, ΜΒΑ
Υπ. Διδάκτορας στο Εξαγωγικό Marketing, Πανεπ. Πατρών
τηλ: 2610 221257 | φαξ: 2610 221681
email: mkalogera [at] usolutions.gr