Η Ιστορία μας

011921 - 1969

Επωνυμία Επιχείρησης: Διονύσιος Π. Καλογεράς
Νομικής Αθηνών
Αντικείμενο Εργασιών:
Εκτελωνιστικές εργασίες / Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων

021969 - 2008

Επωνυμία Επιχείρησης: Παύλος Δ. Καλογεράς
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου
Αντικείμενο Εργασιών:
Εκτελωνιστικές εργασίες / Σύμβουλος Εισαγωγών - Εξαγωγών - Ζημιών / Επιβλέπων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εμπορευμάτων

032008 – Σήμερα

Επωνυμία Επιχείρησης: Μαρία Π. Καλογερά - Usolutions Συμβουλευτική
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακός Τίτλος «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», Υπ. Διδάκτορας στο Εξαγωγικό MarketingΠανεπ. Πατρών
Αντικείμενο Εργασιών:
Σύμβουλος Επιχειρήσεων | Φοροτεχνικές - Συνταξιοδοτικές Υποθέσεις
 

Βρείτε μας εδώ:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Καθοδήγηση (Mentoring)

 

 • Εύρεση Θεσμικού και Φορολογικού Περιβάλλοντος.
 • Πραγματοποίηση επιχειρηματικού και οργανωτικού σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη εξαγωγικής στρατηγικής & στοχοποίηση.
 • Προτάσεις εξωστρέφειας-προώθησης.
Παροχές Marketing

 

 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Marketing.
 • Ανάπτυξη Marketing Plan.
 • Διαμόρφωση εταιρικής ψηφιακής εικόνας.
 • Ανάπτυξη ταυτότητας και διαχείριση social media.
Λογιστικά Φοροτεχνικά

 

 • Διαδικασίες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιλογή ΚΑΔ, Νομικής μορφής, απαραίτητες ενέργειες σε ΔΟΥ, Επιμελητήριο, Ασφαλιστικό Φορέα).
 • Ενημέρωση φορολογικών βιβλίων.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών εντύπων και καταστάσεων.
 • Συμβουλευτική φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις που σας αφορούν.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών σε Τράπεζες και Δημόσιο.
Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

 

 • Καταμέτρηση Ενσήμων Ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ).
 • Ενημέρωση των Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου).
 • Συγκέντρωση & Υποβολή Φακέλου Συνταξιοδότησης.
 • Υποστήριξη Λήψης ΕΚΑΣ / Προνοιακών Επιδομάτων.
 • Υποβολή Εισηγητικού Φακέλου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Οικονομολόγος, ΜΒΑ
Υπ. Διδάκτορας στο Εξαγωγικό Marketing, Πανεπ. Πατρών
τηλ: 2610 221257 | φαξ: 2610 221681
email: mkalogera [at] usolutions.gr