Πελάτες μας τα φυσικά πρόσωπα και οι υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής τους, από το αρχικό στάδιο της ιδέας, το business plan έως και την λειτουργία τους. Πλαισιωμένοι από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, διασφαλίζουμε πληρότητα και εγκυρότητα.

  • Πιστοποιημένη και κατοχυρωμένη γνώση
  • Εμπειρία και νέες ιδέες
  • Διαρκής ενημέρωση – Επικαιροποίηση
  • Επιμονή στην λεπτομέρεια
  • 94 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (από το 1921)

 Επικοινωνήστε μαζί μας Η Ενημέρωση σας

Η Ιστορία μας

Η Ιστορία μας 011921 – 1969 Επωνυμία Επιχείρησης: Διονύσιος Π. Καλογεράς Νομικής Αθηνών Αντικείμενο Εργασιών: Εκτελωνιστικές εργασίες / Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων 021969 – 2008 Επωνυμία Επιχείρησης: Παύλος Δ. Καλογεράς Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου Αντικείμενο Εργασιών: Εκτελωνιστικές εργασίες / Σύμβουλος Εισαγωγών – Εξαγωγών – Ζημιών / Επιβλέπων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εμπορευμάτων…

Read more

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top